Skip to Content

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Läs mera

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Spara över 50% av planeringstid och kostnader

Smartare mjukvara. Bättre resultat.


Vertex BD är en professionell mjukvara för byggdesign, som automatiserar dina arkitekt- och konstruktionsprocesser.

Den bygger på automatiserade verktyg, som utför de många repetitiva uppgifterna i byggprocessen, och på så vis minskar arbetsbördan för personalen.

Vad är Vertex BD?


Vertex är en ledande byggnadsinformationsmodell (BIM) -mjukvara för byggande av bostäder. Arkitekter, projektörer, ingenjörer och konstruktörer använder Vertex för att effektivisera hela byggprocessen. Från arkitektur till tillverkningen.

Vertex BD mjukvara är speciellt utformad för

  • Prefabricerad hustillverkning, byggnation av lösvirkeshus samt kundanpassad byggnation.
     
  • Genererar byggnadens konstruktion med 100% automation, arkitekt- och konstruktionsritningar, produktionsritningar, materialrapporter, tillverkningsdata och marknadsföringsunderlag från en och samma byggnadsmodell.


Vertex BD kan användas för både trä- och stålkonstruktion.

Se 80 sekunders animerad beskrivning. >>

KUNDBERÄTTELSER

Reformhus ansluter till Vertex-teametMed ett unikt byggsystem och under ledning av VD @Stefan Sigesgård tar nu Reformhus stora steg framåt på den svenska marknaden. Som ett led i expansionen implementeras nu byggsystemet i Vertex CAD system och drivande i detta projekt är nyrekryterade @Joachim Svedin. Teamet på Reformhus har lång erfarenhet från byggbranschen. Med en PIR-isolerad träregelstomme som ger närmast unikt lågt u-värde och lufttäthet i kombination med en fullständigt flexibel arkitektur så blir erbjudandet mot marknaden väldigt intressant. Det ligger helt i linje med vad konsumenter och professionella beställare efterfrågar. Även Vizcon AB med @Martin Carlsson i spetsen kommer stötta Reformhus i denna expansion och bidra med arkitektur och projekteringskraft. Ett effektivt och värdeskapande samarbete mellan Reformhus, Vizcon och Vertex.


Nock Massiva Trähus ansluter till Vertex-teamet

Att som CAD-leverantör få stötta Nocks spännande resa ska bli otroligt roligt. Från fabriken i Älvängen rullar moduler byggda i CLT-skivor ut på löpande band och med Örjan Landström i spetsen ser framtiden onekligen väldigt intressant ut. Att massivträhus är något som marknaden stort efterfrågar har väl inte undgått någon och det i kombination med en hög färdigställandegrad i den industrialiserade produktionsmodellen så skapas det stort värde för slutkunden. Att teamet på Nock vill utmana den traditionella byggbranschens sätt att producera bostäder gör att vi som leverantör måste ställa oss på yttersta tåspetsen för att leva upp till det vi lovar, en position vi på Vertex Systems trivs med.

 


Allti-Trä AB ansluter till Vertex-teamet

Peter Gidlöf på Allt i trä AB som i många år försett södra Stockholm med allt från takstolar, väggblock och färdigkapade stommar väljer nu att ta in Vertex BD som CAD-system. Med Peters erfarenhet kring projektering och konstruktion så blir erbjudandet mot marknaden ytterligare effektiviserat och tydligt. Ett avgörande moment för att röja framgång är att vara snabbfotad och lyhörd mot slutkunden och då kunna med stor enkelhet göra kundanpassningar i modellerna. Detta är något av Allt i träs specialitet och i kombination med egen produktionskraft så blir erbjudandet mot marknaden otroligt slagkraftigt.


NYHETER & EVENEMANG

Vertex Fisketävling 2019

Nu kör vi igång den årliga fisketävlingen och tävlingstiden är fram till 30.09.2019.
Alla medverkande kommer att tilldelas en exklusive "Fishing Contest Special Award" T-shirt.

Fånga fisken med Vertex Rapala drag och skicka en bild av fångsten som visar draget och samtidigt meddela plats, fiskart, vikt och längd (om möjligt) av fisken med e-post till fisketavling@vertex.fi
Skriv även med ditt namn och adress och storleken på T-shirt.

Vertex Systems publicerar tävlingsbilder på sina sociala medier.

Har du inget Vertexdrag i fiskelådan? Kontakta oss så löser vi det.


Vertex BD 2019 är publiserad
 Vertex BD 2019 levereras med 127 förbättringar och nya funktioner, inklusive helt nya IFC-samarbetsverktyg, anpassning av användargränssnitt och mycket mer.
Läs mera på engelska produktsidorna >>