Skip to Content

Ny version av Vertex BD

Kommer ut i november

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Spara över 50% av planeringstid och kostnader

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Läs mera

NYHETER

Sveriges effektivaste projekteringsmodell

Att Anebyhusgruppen ligger i framkant vad det gäller automationsnivå i projekteringsfasen påverkar inte deras val att nu inleda ett förbättringsarbete för ytterligare effektiviseringar. Med stor beslutsamhet inleds nu under hösten steg ett i ett förbättringsprojekt där minsta lilla spilltid ska identifieras och värderas. Målsättningen, att arbeta fram Sveriges i särklass mest effektiva projekteringsmodell, är högt ställd och inget som skrämmer utan planen är lagd och målbilden uppritad.
Niklas Lundin VD och Roger Bendz projektledare på Anebyhusgruppen:
"I många år har man i produktion arbetat efter modeller som taktade flöden och lean. Vi vill lyfta in denna typ av modeller i vår projekteringskarusell för att då skapa de absolut bästa tänkbara förutsättningarna för våra designer/konstruktörer att få ut absolut maximalt av sina arbetsdagar. Vi vill helt enkelt få mer gjort genom att göra mindre. Vi ser, trots att vi har en redan hög automation i våra system möjlighet till ytterligare förbättringar. Detta kommer även genera värde ut på våra angränsande avdelningar som försäljning, inköp och produktion."
Givetvis vill vi från Vertex sida vara ett stort stöd i detta projekt och ser fram emot att få tillsammans med Anebyhusgruppen arbeta fram denna modell och mjukvarufunktioner som möjliggör att målbilden uppfylls.


Bolist/J Gustavssons ansluter till Vertex-teamet


Sedan 1963 har byggmaterial levererats från J Gustavssons Byggvaror till snickare på den Svenska västkusten. Att man nu utvecklar verksamheten för att kunna möta sina kunders behov av tekniskt dokumentation och konstruktionslösningar känns som ett naturligt steg i riktningen att skapa ytterligare värde för sina kunder. Vi på Vertex Systems tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm på hur vi tillsammans kan skapa värde för alla parter.


Vizcon AB ansluter till Vertex-teamet

Att en bild säger mer än 1000 ord är sedan länge känt, detta har Vizcon sedan lyft till en helt ny nivå med sitt erbjudande till marknaden där man då tar fram helt realistiska fastighetsmiljöer. Att man nu även kompletterar sitt koncept genom att i Vertex BD ha kärnan av all information kommer skapa enorma fördelar för Vizcons många kunder. Att i ena änden kunna erbjuda foto/film-realistiska material över objektet och i andra änden via en helt digital och sammankopplad kedja kunna erbjuda fullständiga produktionshandlingar skapar en enorm flexibilitet och tydlighet för slutkunden. Vi på Vertex Systems lyfter på hatten, kavlar upp skjortärmarna och tackar för förtroendet att få leverera CAD-mjukvara.


Beijer Byggmaterial ansluter till Vertex-teamet

Beijer som är en av landets ledande distributör av byggmaterial vill möta sina kunders ökande behov av att snabbt få fram teknisk dokumentation och konstruktionslösningar. Givetvis en funktion som underlättar och effektiviserar vardagen för Beijers kunder. Med Vertex BD flexibla och anpassningsbara CAD-plattform kommer nu Beijers möjlighet att möta sina kunders önskemål effektiviseras ytterligare. Vi på Vertex Systems tackar för förtroendet och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.

 


EVENEMANG

Informationsträff om BIM

Den 23 oktober är vi på Träcentrum och diskuterar BIM och dess värde för branschen, välkomna!


Nordbygg 2018

Många flaskor av det finska vattnet behövdes för att släcka törsten under en härlig vecka på NordBygg. Vi på Vertex Systems vill tacka för många och trevliga besök i vår monter.