Skip to Content

Ny 2019 version av Vertex BD

Read more

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Spara över 50% av planeringstid och kostnader

Vertex BD - Ledande BIM Mjukvara för Trähusindustrin

Läs mera

Smartare mjukvara. Bättre resultat.


Vertex BD är en professionell mjukvara för byggdesign, som automatiserar dina arkitekt- och konstruktionsprocesser.

Den bygger på automatiserade verktyg, som utför de många repetitiva uppgifterna i byggprocessen, och på så vis minskar arbetsbördan för personalen.

Vad är Vertex BD?


Vertex är en ledande byggnadsinformationsmodell (BIM) -mjukvara för byggande av bostäder. Arkitekter, projektörer, ingenjörer och konstruktörer använder Vertex för att effektivisera hela byggprocessen. Från arkitektur till tillverkningen.

Vertex BD mjukvara är speciellt utformad för

  • Prefabricerad hustillverkning, byggnation av lösvirkeshus samt kundanpassad byggnation.
     
  • Genererar byggnadens konstruktion med 100% automation, arkitekt- och konstruktionsritningar, produktionsritningar, materialrapporter, tillverkningsdata och marknadsföringsunderlag från en och samma byggnadsmodell.


Vertex BD kan användas för både trä- och stålkonstruktion.

Se 80 sekunders animerad beskrivning. >>

KUNDBERÄTTELSER

Allti-Trä AB ansluter till Vertex-teamet

Peter Gidlöf på Allt i trä AB som i många år försett södra Stockholm med allt från takstolar, väggblock och färdigkapade stommar väljer nu att ta in Vertex BD som CAD-system. Med Peters erfarenhet kring projektering och konstruktion så blir erbjudandet mot marknaden ytterligare effektiviserat och tydligt. Ett avgörande moment för att röja framgång är att vara snabbfotad och lyhörd mot slutkunden och då kunna med stor enkelhet göra kundanpassningar i modellerna. Detta är något av Allt i träs specialitet och i kombination med egen produktionskraft så blir erbjudandet mot marknaden otroligt slagkraftigt.


Grännäs Trähus ansluter till Vertex-teamet

Grännäs Trähus som är fastighetsbolagets K2A produktionsenhet kommer framledes förse sina två fabriker med produktionsunderlag genererat från Vertex BD. Fastigheterna som produceras är flerbostadshus i modul-format och med trästomme där man i bägge fabrikerna har en långt utsträckt färdigställandegrad av sina moduler. Grännäs bygger Svanenmärkta hus, vilket betyder att en utomstående oberoende part kontrollerar att producerade fastigheter är energisnåla och miljövänliga.

Teamet på Vertex vill tacka för förtroendet och nu inleder vi på utbildningsplanen av operatörer samt nödvändig implementering av systemet för att få ut maximalt av vårt CAD-system.


Teabvillan ansluter till Vertex-teamet

Teabvillan är ett varumärke inom Partner entreprenad i Sverige AB och har lång erfarenhet från hustillverkning och modullösningar. Med egen husfabrik och nu även egen projektering kommer man effektivt kunna få ett helhetsgrepp ändå från sälj-led till färdig produkt. Att erbjuda marknaden en stor flexibilitet i sina produkter är viktigt för TeabVillan och att då via Vertex BD kunna automatisera projekteringsfasen skapar stort värde.

 


VerandaGruppen ansluter till Vertex-teamet

VerandaGruppen digitaliserar nu ytterligare sin verksamhet vilket ger en effektivare intern hantering men även en ännu större tydlighet i sin dialog med kunder. Från sitt showroom i Helsingborg där kunder kan titta och uppleva Verandagruppens produkter kommer nu även man kunna erbjuda en realistisk presentation hur produkten kommer harmonisera med befintlig byggnad. Även nya möjligheter att integrera uterum vid nyproducerade fastigheter skapar stort värde för många kunder.

VerandaGruppen är ett familjeföretag som med mångårig erfarenhet erbjuder sina kunder en helhetslösning inom uterum. Allt från projektering till färdigt montage.


Bolist/J Gustavssons ansluter till Vertex-teamet


Sedan 1963 har byggmaterial levererats från J Gustavssons Byggvaror till snickare på den Svenska västkusten. Att man nu utvecklar verksamheten för att kunna möta sina kunders behov av tekniskt dokumentation och konstruktionslösningar känns som ett naturligt steg i riktningen att skapa ytterligare värde för sina kunder. Vi på Vertex Systems tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm på hur vi tillsammans kan skapa värde för alla parter.


NYHETER & EVENEMANG

 Träffas vi på Trähusdagarna?


Vertex BD 2019 är publiserad
 Vertex BD 2019 levereras med 127 förbättringar och nya funktioner, inklusive helt nya IFC-samarbetsverktyg, anpassning av användargränssnitt och mycket mer.
Läs mera på engelska produktsidorna >>